Els caves

botella1 cavasbotella2 cavasbotella3 cavasbotella4 cavas

El nostre compromís:

  • Criança en ampolla amb tap de suro 100% natural
  • Estricte control de la vinificació, elaboració i criança dels caves.
  • Clarificació manual en els tradicionals pupitres.